headerimg.jpg

Login Form

 

ZS Chełmża. Inauguracja nowego roku szkolnego 2016/17. Wręczenie nagrody: "Indywidualności Szkolne"

im. Kpt.ż.w./kpt.ż.ś./Pilota Morskiego/ Włodzimierza Grycnera.

 

Janina NowackaPanie Kapitanie! Dziękuję Panu za to, że osobiście, tak jak co roku, wręczył Pan nagrodę im. Kpt. Ż.W. / Kpt. Ż.Ś. / Pilota Morskiego Włodzimierza Grycnera " Indywidualności szkolne" uczennicy Marcie Pawełek, za jej szczególne osiągnięcia sportowe. Przejechał Pan setki kilometrów, po to, żeby oddać szacunek uczennicy, jej trenerom, szkole i tej nagrodzie. Nagroda została ustanowiona 3 lata temu i uchwałą Rady Pedagogicznej wprowadzona w życie. Żadna ze szkół w Polsce i na świecie nie może pochwalić się tego typu uhonorowaniem wybitnych młodych ludzi, dla których Pan - laureat międzynarodowej nagrody CONRADA, nadawanej ludziom morza za ich wybitne osiągnięcia , absolwent naszego LO, jest wzorem do naśladowania. Oprawa tej nagrody, m. in. witraż wykonany na wzór przepięknych 100 - letnich witraży znajdujących się w auli , jest również jedną z form promocji naszej szkoły. Promocji, o którą Pan tak znakomicie dba swoja postawą oraz opisując swoje życie, naszą szkołę i nasze miasto Chełmżę w książkach Pana autorstwa. Chylę czoło przed Panem. Życzę dużo zdrowia i wielu lat kontaktu z naszymi wspaniałymi uczniami oraz kochaną przez Pana szkołą i Chełmżą. A hoj Kapitanie!

Włodzimierz Grycner
Włodzimierz Grycner To ja dziękuję Pani Dyrektor Janinie Nowackiej i Radzie Pedagogicznej mojej kochanej szkoły za ustanowienie tej nagrody. Jestem tym faktem głęboko wzruszony! Ahoj!

 

AGROTURYSTYKA

W I kwartale liczba udzielonych noclegów w gospodarstwach agroturystycznych była o ponad 10 proc. wyższa niż przed rokiem, a największe obłożenie przypada na II i III kwartał. Resort rolnictwa i rozwoju wsi chce ten rodzaj turystyki w Polsce promować zarówno w kraju, jak i za granicą. Wraz ze wzrostem popularności agroturystyki rośnie też zainteresowanie rolników tym rodzajem działalności. W perspektywie na lata 2014–2020 będą oni mogli liczyć na wsparcie z UE w tym zakresie.

– Widać wyraźny wzrost w poszczególnych województwach – jest coraz więcej miejsc noclegowych, miejsc tematycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Coraz więcej osób korzysta z usług agroturystycznych, szczególnie w sezonie letnim – wskazuje Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. – Co więcej, agroturystyka bardzo dobrze rozwija się również poza sezonem.

Jak wynika z danych GUS, z usług gospodarstw agroturystycznych w I kwartale tego roku skorzystało 17 tys. turystów, z czego 0,6 tys. zagranicznych.

– Obserwujemy tendencję wzrostową związaną z turystami zagranicznymi. Niestety, jest to poziom około 10 proc. w skali szeroko pojętego agroturyzmu. Myślę, że to się może zmieniać pod wpływem obecnej sytuacji geopolitycznej i dzięki prowadzonym kampaniom reklamowym. Polska Organizacja Turystyczna, resort turystyki i departament turystyki w resorcie rolnictwa wspólnie wypracowują kampanię, która pozwoli na mocną promocję wśród zagranicznych gości. Chcemy przyciągać gości zza Odry, z Francji i ze Skandynawii. Jest bardzo wiele takich miejsc, które na pewno zadowolą również gości zagranicznych – mówi Romanowski.

W I kwartale 2016 r. liczba udzielonych noclegów w kwaterach agroturystycznych przekroczyła 61 tys., podczas gdy rok wcześniej oscylowała wokół 55 tys. To ponad 10-proc. wzrost. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł ok. 7,7 proc.

Jednak szczyt zainteresowania przypada na sezon letni. W całym ubiegłym roku liczba udzielonych noclegów wzrosła o 17,5 proc. względem 2014 r. To obiekty noclegowe, które zanotowały najbardziej dynamiczny przyrost.

– Szczególna koncentracja tego typu miejsc przypada na województwo warmińsko-mazurskie, podkarpackie, małopolskie, ale ostatnio także na Mazowszu oraz w pozostałych województwach jest coraz więcej gospodarstw zajmujących się agroturystyką – mówi wiceminister.

Takich miejsc może przybywać także z uwagi na dofinansowanie, na jakie mogą liczyć rolnicy w tym zakresie. W ramach PROW 2014–2020 będą realizowane działania, które będą wspierać rozwój działalności pozarolniczej.

W I kwartale 2017 r. ma ruszyć nabór wniosków w ramach instrumentu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy mogą liczyć na 100 tys. zł premii.

– Również w ramach tzw. osi Leader najbardziej społeczne, czyli lokalne grupy działania, organizowane jest wsparcie właśnie dla tego typu małych przedsiębiorców, małych gospodarstw, które nie są w stanie wygospodarować wartości dodanej wyłącznie z pracy w gospodarstwie – wyjaśnia Romanowski.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader zakłada m.in. dofinansowanie zakładania działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości oraz dywersyfikację źródeł dochodu.

– Lokalne Strategie Rozwoju w bardzo dużej części kraju zostały już zatwierdzone przez marszałków województw, więc nabory ruszają lub ruszą za chwilę. W tych mechanizmach mogą uczestniczyć gospodarstwa agroturystyczne – mówi wiceminister.

Jak podkreśla, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje także szereg innych działań, które mają promować agroturystykę. Jednym z nich są Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki, które co roku odbywają w Kielcach.

– Resort rolnictwa czynnie uczestniczy we wspieraniu tego typu inicjatyw poprzez wkład w organizację samych targów, a także w certyfikowanie i promowanie zdrowego wypoczynku, który jest coraz bardziej popularny wśród mieszkańców dużych aglomeracji miejskich – wyjaśnia Romanowski. – Poza tym w 11 szkołach rolniczych podlegających ministrowi rolnictwa kształcimy ponad 270 uczniów w zakresie technika agroturystyki. To są słuchacze ponadgimnazjalni i słuchacze techników dla dorosłych.

źródło: Newseria

Barzkowice

Barzkowice

Jaworze

Jaworze

Prezes Włodzimierz Grycner został zaproszony na dożynki w Jaworzu koło Bielsko Białej oraz w Barzkowicach zachodniopomorskie.

            flis 1

 

                                                                             Moje książki.

 

 

"Nagroda "Indywidualności Szkolne" im. Włodzimierza Grycnera

Nagroda : "Indywidualności Szkolne" im. Włodzimierza Grycnera.

20140914 121317

 Design and Code by  © 2014